LIDGELD-VERZEKERING

Lidgeld & Verzekering Manege Artevelderuiters

verplicht voor alle ruiters vanaf de eerste les

Lidgeld

Verplicht voor alle manegeruiters en ruiters met licentie Manege ARTEVELDERUITERS

Student 20,00 €
Lid 25,00 €
Koppel 40,00 €
Familie 60,00 €

Vermindering vanaf 1 september

Verzekering

Alle manegeruiters dienen verplicht verzekerd te zijn.

Dit kan :

– ofwel lidmaatschap VLP via Manege ARTEVELDERUITERS

Recrea – vergunning (basis C) : 17.00 : dekt alle VLP- activiteiten : lessen, geleide wandelingen enz

uitbreiding I : 15.00  : uitbreiding naar individuele beöefening van de paardensport

– ofwel dient de ruiter lidmaatschap bij een andere VLP-Club aan te tonen

– ofwel dient de ruiter een bewijs van een andere verzekering lichamelijke letsel en burgerlijke aansprakelijkheid voor te leggen

Geldig van 1 januari tot 31 december – geen vermindering per verstreken kwartaal.

Dekking

Voor meer info zie link website VLP hieronder :

http://www.vlp.be/Verzekeringen-geen-nieuws-nodig/Vz-Polissen/

Veilig paardrijden

Voor meer info zie link website VLP hieronder :

http://www.veiligpaardrijden.be